Spis podręczników

Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim:

zestaw podręczników kl. 1-8 na r.szk.2020-21

Informujemy, że wszystkie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć dydaktycznych zakupowane są z dotacji celowej – uczniowie otrzymują niezbędne podręczniki i zeszyty ćwiczeń za darmo na początku roku szkolnego.

Rodzice dokupują tylko podręczniki do nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych (np. religii).

Podręczniki do religii

Zasady wypożyczania uczniom podręczników oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych opisuje Załącznik nr 1 do Regulaminu biblioteki szkolnej:

Regulamin biblioteki-1