Zakończenie roku w kl. 4 i 7

Uczniowie klas 4 i 7 na zakończenie roku szkolnego spotkali się ze swoimi wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją. Podczas uroczystości kończącej rok szkolny do młodzieży przemawiał pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki, który zachęcał uczniów do tego, by wykorzystywali szanse, jakie daje im szkoła oraz by odkrywali w sobie to, co w nich najlepsze. Pan dyrektor podziękował również za obecność i za dotychczasową współpracę przedstawicielom rodziców. Wychowawcy klas 4 i 7 wręczyli swoim uczniom świadectwa z biało-czerwonym paskiem oraz dyplomy. Dodatkowo uczniowie ci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Część artystyczną przygotowali i zaprezentowali uczniowie kl. 8a. Później były spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach. Wszystkim życzymy wspaniałych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!