Podsumowanie projektu matematycznego w zerówce

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego skończył się także trwający od lutego 2021 roku autorski projekt matematyczny w zerówce “0A”. Dzieci z grupy pani Eweliny Frankiewicz i Kingi Frączkowskiej, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Fundacji mBanku, mogły realizować projekt pt. ”Matematyczne paluszki w edukacji przedszkolnej”. Cele projektu to: rozbudzenie pasji do nauki matematyki, rozwój logicznego myślenia i wyobraźni, poprawa koncentracji uwagi i spostrzegawczości, wyzwalanie twórczej aktywności wśród dzieci, doskonalenie samodzielnego myślenia i pracy w zespole, poprawa wyników w edukacji matematycznej, udział w konkursach i olimpiadach matematycznych. Dzięki grantowi udało się doposażyć klasę w różnorodne pomoce edukacyjne: gry, łamigłówki i matematyczne gry komputerowe. Dzieci z pasją i zaangażowaniem wykonywały działania dodawania, odejmowania w zakresie 1000, dzielenia i mnożenia w zakresie 100, poznały także ułamki. Wzięły udział w zorganizowanym konkursie „Matematyczny detektyw”. Wychowawczynie  dziękują Dyrekcji szkoły za umożliwienie przeprowadzenia projektu oraz “Stowarzyszeniu Na Piątkę” – zwłaszcza panu Dariuszowi Świętochowskiemu –  za współpracę podczas trwania projektu.