Wielki sukces matematyczny naszych maluchów

Serdecznie gratulujemy laureatowi III miejsca w ogólnopolskim konkursie matematycznym MathRiders – Jakubowi Olejnikowi z klasy III A !!
Z 300 finalistów z całej Polski stanął na podium.
Jesteśmy bardzo dumni!
Sukces w konkursie odnieśli także uczniowie, którzy dostali się na szczebel ogólnopolski. Byliśmy najliczniejszą grupą z Mińska Mazowieckiego.
Gratulacje dla:
Huberta Godlewskiego – kl. I d
Antoniego Domańskiego – kl. I d
Tymona Piekuta – kl. I d
Huberta Ositka – kl. I d
Bartosza Jurka – kl. II c
Kacpra Wasilewskiego – kl. II c
Oskara Królaka – kl. III a