Zebranie Rady Rodziców

W dniu 17 maja 2020 roku o godzinie 20.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców w trybie ON-LINE z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór protokolanta.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie informacji o sytuacji finansowej Rady na dzień 30 kwietnia 2021 roku oraz podjęcie uchwały o przekazaniu każdej klasie zwrotu 10% funduszu zgromadzonego przez daną klasę oraz przyznaniu bonusu pieniężnego dla 3 najlepszych klas, które zgromadziły najwyższą średnią wpłatę na 1 ucznia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu przeznaczonego na nagrody na zakończenie roku szkolnego.
  6. Wybór daty organizacji Dnia Dziecka oraz omówienie ofert zebranych przez rodziców na organizację tego dnia.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

Każdą klasę na zebraniu reprezentuje 1 przedstawiciel. W spotkaniu uczestniczą przewodniczący trójek klasowych, a pod ich nieobecność – zastępcy lub skarbnicy. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Meet, w związku z powyższym prosimy o przesłanie na adres e-mail rady rodziców informacji zawierającej dane osoby reprezentującej klasę wraz z adresem e-mail. Link do spotkania przesłany zostanie 10 minut przed spotkaniem.

Monika Lubańska -Przewodnicząca Rady Rodziców