ZEBRANIE – zapraszamy rodziców

Zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami. Odbędzie się ono na platformie MEET we wtorek 18 maja o godz. 17.30. Po spotkaniu z wychowawcą będzie możliwość rozmowy z nauczycielami w ramach dnia otwartego w godz. 18.00-20.00. Będzie to okazja do rozmowy o ocenach przewidywanych, sposobach i terminach poprawiania ocen oraz zaplanowania pracy wychowawczej do końca roku szkolnego z nastawieniem na odbudowywanie relacji. Wychowawcy prześlą link do spotkania. ZAPRASZAMY!