Koncerty charytatywne Trochę Słońca

Koncert Charytatywny TROCHĘ SŁOŃCA to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu społecznym naszej szkoły. Na pomysł organizowania imprezy dobroczynnej, podczas której w wymierny sposób swoim działaniem pomagalibyśmy potrzebującym, wpadli w pierwszym roku istnienia gimnazjum dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki i wicedyrektor Urszula Ćwiek. Od tamtej pory co roku na jednej scenie występują uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice, by zbierać pieniądze dla najbardziej potrzebujących gimnazjalistów. Przygotowujemy występy teatralne, taneczne, muzyczne, kiermasz prac plastycznych. Przygotowania zwykle trwają kilka miesięcy, angażuje się w nie spora część społeczności szkoły, bardzo przeżywamy każdy koncert. Za każdym razem cudowna i hojna publiczność zachęca nas, by za rok stanąć na scenie po raz kolejny i zaśpiewać koncertowy hymn:

“Nie czekaj już, nie zwlekaj dłużej

I uczyń choćby jeden mały gest dla kogoś obok.

 Świat nie zmieni się od wielkich, pięknych słów,

 a od czynów w których TROCHĘ SŁOŃCA jest.”

Koncert Charytatywny TROCHĘ SŁOŃCA to wizytówka naszego gimnazjum. Szkoła organizuje, organizowała i będzie organizować wiele różnych imprez edukacyjnych, kulturalnych, patriotycznych, sportowych, integracyjnych, ale koncert będzie z nami zawsze.

Archiwum: