Informacje dla uczniów

Gimnazjalistko! Gimnazjalisto!
Gimnazjum to czas Waszego zainteresowania zawodami i rynkiem pracy oraz pierwsze decyzje sięgające swoimi skutkami w daleką przyszłość zawodową. Dlatego też, by świadomie, odpowiedzialnie i dojrzale konstruować swoją ponadgimnazjalną ścieżkę edukacyjną przekazujemy Wam materiały, które usystematyzują wiedzę o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia oraz pozwolą Wam lepiej poznać samych siebie i tworzyć obiektywną samoocenę.