Edukacyjna Wartość Dodana 2014

  Znów jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU!
(kliknij aby powiększyć)

e01 e02
e03 e04

  UCZYMY LEPIEJ NIŻ w INNYCH gimnazjach miejskich
(kliknij aby powiększyć)

e05 e06

  WYNIKI EWD w latach 2012-2014
(kliknij aby powiększyć)

e07