Strefa nauczyciela

Otwieramy dla innych warsztat pracy. Nauczyciele naszego gimnazjum stosują ciekawe, nowatorskie rozwiązania metodyczne. W ramach dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki przedstawiamy scenariusze zajęć otwartych prowadzonych przez naszych Nauczycieli.

***********************************************************************************************************

SCENARIUSZE LEKCJI:

***********************************************************************************************************