Spis podręczników

Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim:

zestaw podręczników kl. 1-8 na r.szk.2021-22

Informujemy, że wszystkie podręczniki, materiały edukacyjne i niemal wszystkie materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć dydaktycznych kupowane są z dotacji celowej – uczniowie otrzymują niezbędne podręczniki i zeszyty ćwiczeń za darmo na początku roku szkolnego.

Rodzice dokupują podręczniki do nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych (np. religii) oraz ćwiczenia, których nie udało się kupić z dotacji (ćwiczenia do geografii do kl. 5 oraz ćwiczenia do biologii do kl. 7 i 8). Nauczyciele będą składać zamówienie zbiorowe na dodatkowe ćwiczenia – we wrześniu. Nie należy kupować tych ćwiczeń samodzielnie.

Zasady wypożyczania uczniom podręczników oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych opisuje Załącznik nr 1 do Regulaminu biblioteki szkolnej:

Regulamin biblioteki-1