Spis podręczników

Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim:

podręczniki – kl. I

podręczniki – kl. II

podręczniki – kl. VII

podręczniki – kl. VIII

podręczniki – kl. III gimnazjum

Informujemy, że wszystkie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć dydaktycznych zakupowane są z dotacji celowej – uczniowie otrzymują niezbędne podręczniki i zeszyty ćwiczeń za darmo na początku roku szkolnego.

Rodzice dokupują tylko podręczniki do nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych (np. religii).

Zasady wypożyczania uczniom podręczników oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych opisuje Załącznik nr 1 do Regulaminu biblioteki szkolnej:

Regulamin biblioteki-1