Edukacyjna Wartość Dodana 2013

E W D  dla GM nr 2– historia i społeczeństwo = 2,1

E WD dla GM nr 2 – język polski = 1,3

 

EWD dla GM nr 2 – część matematyczno- przyrodnicza= 1,1

EWD  dla GM nr 2- wskaźniki trzyletnie (2011-2013)

Część humanistyczna

EWD  dla GM nr 2- wskaźniki trzyletnie (2011-2013)

Część matematyczno- przyrodnicza