Obiady

JADŁOSPIS Dyżur

Wpłaty za żywienie dokonujemy do 8 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Informacje o opłatach za żywienie będą przekazywane na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (uwzględniając zgłoszone nieobecności)

Od 1.01.2020 roku  zmiana stawki żywieniowej: obiady szkolne 4,00 zł, całodzienne wyżywienie w zerówce 8,00 zł

PRZYPOMINAMY!!!

Na obiady przychodzimy wyłacznie z ważną!!! kartą obiadową – podstawą do wydania obiadu jest jej okazanie przy okienku!!!

karta zgłoszenia na obiad 2019

1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana systemu płatności za żywienie, w związku z tym PRZYPOMINAMY!!!

  1. Nastąpiła zmiana numeru konta – prosimy wpłacać należną kwotę za żywienie na NOWY NUMER KONTA SZKOŁY 42 9226 0005 0024 4617 2000 0010
  2. Należna kwota za obiady zostaje naliczona na koniec miesiąca – płatności dokonujemy po zakończonym miesiącu (np. płatności za styczeń należy dokonywać do 8 lutego)
  3. Prosimy o nierobienie nadpłat!!! – prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka znajduje się na pasku ( dzieci otrzymują paski na koniec miesiąca)

Intendent pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-11.00

 

UWAGA!!!

OD 1.01.2019 roku zmiana NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 2
NOWY NUMER KONTA

42 9226 0005 0024 4617 2000 0010

Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje:
Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek: Wyżywienie za miesiąc…..

Informacje dotyczące nieobecności zgłaszać należy do intendenta szkoły lub telefonicznie (nr tel. 25 758 95 47 wew.14 ) lub na adres email obiady@sp3mm.pl do godz.8.30 tego samego dnia, natomiast wszystkie nieobecności planowane przynajmniej 3 dni wcześniej do godziny 11.00. Istnieje również możliwość zgłoszenia nieobecności do sekretariatu szkoły 25 758 95 47 wew. 11 ( w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma intendenta w danym dniu). Zgłaszający jest zobowiązany podać imię i nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz ilość dni nieobecności.

 

PRZYPOMINAMY!!!

KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY LUB CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE POWSTAJE NA PODSTAWIE ILOCZYNU ILOŚCI DNI ŻYWIENIOWYCH W DANYM MIESIĄCU I STAWKI ZA 1 OBIAD + EWENTUALNE ODLICZENIA NIEOBECNOŚCI, KTÓRE  PAŃSTWO ZGŁASZACIE DO INTENDENTA.

JEŚLI OD DANEJ KWOTY, KTÓRA WIDNIEJE NA PASKU SAMI SOBIE ODLICZYCIE NIEOBECNOŚĆ DZIECKA ( KTÓRA NIE ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA)  POWSTAJE NIEDOPŁATA, KTÓRĄ NALEŻY W KONSEKWENCJI WYRÓWNAĆ.

DLATEGO PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY, JAKA ZNAJDUJE SIĘ NA PASKU, KTÓRY DZIECI OTRZYMUJĄ NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA!!!

 

Godziny pracy intendentki od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.