Obiady

Intendent pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-11.00.

 

karta zgłoszenia na obiad 2018

 

Koszt jednego obiadu (zupa + drugie danie + kompot) to 3,50 zł.
Stawka dzienna żywieniowa (śniadanie + obiad + podwieczorek) dla oddziału zerowego wynosi 7,00 zł

Odpłatność za obiady wnosi się z góry do 8 dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu na konto szkoły).

OPŁATA ZA PAZDZIERNIK 2018

OBIADY SZKOŁA  80,50 zł (23 dni x 3,50zł)

WYŻYWIENIE DLA ODDZIAŁU ZEROWEGO 161,00 zł (23 dni x 7,00zł)

NUMER KONTA BANKOWEGO:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 2
nr konta 84 9226 0005 0024 4617 2000 0030

Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje:
Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek: Wyżywienie za miesiąc…..

Informacje dotyczące nieobecności zgłaszać należy do intendenta szkoły lub telefonicznie (nr tel. 25 758 95 47 wew.14) lub na adres email obiady@sp3mm.pl do godz.8.00 tego samego dnia, natomiast wszystkie nieobecności planowane przynajmniej 3 dni wcześniej do godziny 11.00. Zgłaszający jest zobowiązany podać imię i nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz ilość dni nieobecności.

jadłospis szkoła 24.09-28.09

jadłospis zerówka 24.09-28.09

 

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW

8.30 – ŚNIADANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE GR.0A i GR.0B

11.25-11.45 – I PRZERWA OBIADOWA – UCZNIOWIE KL. I i II SZKOŁY PODTSAWOWEJ

11.50 – OBIAD ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE GR. 0A i 0B

12.15 – KLASY OHP

12.30 – 12.50 – II PRZERWA OBIADOWA – UCZNIOWIE KL. VII i VIII A – D SZKOŁY PODSTAWOWEJ

13.35 – 13.55 – III PRZERWA OBIADOWA – UCZNIOWIE KL. VIII E – VIIIF SZKOŁY PODSTAWOWEJ  I  KL. III GIMNAZJUM

14.15 – PODWIECZOREK ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE GR.0A i 0B

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

.