Obiady

jadłospis zerówka20.09-24.09.2021

jadłospis zerówka obiad szkoła13.09-17.09.2021

UWAGA!!!

Szanowni Państwo,

osoby zainteresowane żywieniem dzieci w miesiącu wrześniu prosimy o składanie kart zgłoszenia do intendenta szkoły do dnia 08.09.2021 do godziny 16:00. Będzie możliwość zapisu dzieci na obiady szkolne w październiku. Zgłoszenie będzie można dostarczyć od dnia 27.09.21 do dnia 29.09.21 do godz. 16:00. Obiady dla tych osób będą wydawane od 04.10.2021.

 

 

Szanowni Państwo,

Zainteresowanych żywieniem dziecka w stołówce szkolnej w roku 2021/2022 prosimy o jak najszybsze składanie karty zgłoszenia na obiady u intendenta szkoły codziennie w godzinach 8:00- 13:00. Osoby,  które nie mogą złożyć zgłoszenia osobiście proszę o przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego dokumentu na adres e-mail: obiady@sp3mm.pl Oryginał proszę dostarczyć do szkoły do dnia 10.09.2021

karta zgłoszenia na obiad 2021

Plan rozpoczęcia żywienia w stołówce szkolnej w roku 2021/2022:

od 01.09.2021 – zerówka

od 06.09.2021- klasy 1-3

od 13.09.2021- klasy 4-8

Dziecko będzie mogło korzystać z posiłku po 4 dniach roboczych od dnia dostarczenia zgłoszenia do intendenta szkoły!!!

Opłaty za obiady dokonuje się do 8 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informacje o opłatach za żywienie będą przekazywane na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (uwzględniając zgłoszone nieobecności)

Od 1.01.2020 roku  zmiana stawki żywieniowej: obiady szkolne 4,00 zł, całodzienne wyżywienie w zerówce 8,00 zł

PRZYPOMINAMY!!!Na obiady przychodzimy wyłącznie z ważną !!! kartą obiadową – podstawą do wydania obiadu jest jej okazanie przy okienku!!!

 

1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana systemu płatności za żywienie, w związku z tym PRZYPOMINAMY!!!

  1. Nastąpiła zmiana numeru konta – prosimy wpłacać należną kwotę za żywienie na NOWY NUMER KONTA SZKOŁY 42 9226 0005 0024 4617 2000 0010
  2. Należna kwota za obiady zostaje naliczona na koniec miesiąca – płatności dokonujemy po zakończonym miesiąca (np. płatności za styczeń należy dokonywać do 8 lutego)
  3. Prosimy o nierobienie nadpłat!!! – prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka znajduje się na pasku ( dzieci otrzymują paski na początku miesiąca)

Intendent pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-13.30

 

UWAGA!!!

OD 1.01.2019 roku zmiana NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 2
NOWY NUMER KONTA

42 9226 0005 0024 4617 2000 0010

Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje:
Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek: wyżywienie za miesiąc…..

Informacje dotyczące nieobecności zgłaszać należy do intendenta szkoły  telefonicznie (nr tel. 25 758 95 47 wew.14 ) lub na adres e-mail obiady@sp3mm.pl do godz.8.30 tego samego dnia, natomiast wszystkie nieobecności planowane przynajmniej 3 dni wcześniej do godziny 11.00. Istnieje również możliwość zgłoszenia nieobecności do sekretariatu szkoły 25 758 95 47 wew. 11 ( w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma intendenta w danym dniu). Zgłaszający jest zobowiązany podać imię i nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz ilość dni nieobecności.

 

PRZYPOMINAMY!!!

KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY LUB CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE POWSTAJE NA PODSTAWIE ILOCZYNU ILOŚCI DNI ŻYWIENIOWYCH W DANYM MIESIĄCU I STAWKI ZA 1 OBIAD + EWENTUALNE ODLICZENIA NIEOBECNOŚCI, KTÓRE  PAŃSTWO ZGŁASZACIE DO INTENDENTA.

JEŚLI OD DANEJ KWOTY, KTÓRA WIDNIEJE NA PASKU SAMI SOBIE ODLICZYCIE NIEOBECNOŚĆ DZIECKA ( KTÓRA NIE ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA)  POWSTAJE NIEDOPŁATA, KTÓRĄ NALEŻY W KONSEKWENCJI WYRÓWNAĆ.

DLATEGO PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY, JAKA ZNAJDUJE SIĘ NA PASKU, KTÓRY DZIECI OTRZYMUJĄ NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.