Obiady

Deklaracje na obiady przyjmuje pani intendentka. Pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-11.00.

Koszt jednego posiłku (zupa + drugie danie + kompot) to 3,50 zł.

Odpłatność za obiady wnosi się z góry do 10 dnia każdego miesiąca, co oznacza, że WPŁATA ZA ŻYWIENIE MA BYĆ ZAKSIĘGOWANA NA 10. KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONCIE SZKOŁY!!!

NUMER KONTA BANKOWEGO:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 2
nr konta 84 9226 0005 0024 4617 2000 0030

Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje:
Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek: Wyżywienie za miesiąc…..

Opłata za obiady w czerwcu wynosi:
49,00 zł (15 dni x 3,50 zł) dla uczniów szkoły podstawowej
lub 147,00 zł ( 21 dni x 7,00 zł) dla oddziału zerowego

W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu (obiadów) należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej do godziny 11.00 lub w dniu nieobecności do godziny 9.00 bezpośrednio u intendenta szkoły lub telefonicznie pod nr telefonu 25-758 95 47 w.14.

Jadłospis
11.06.2018 PONIEDZIAŁEK
Zupa grochowa
Makaron z serem białym, musem truskawkowym i jogurtem
Kompot
Owoc – brzoskwinia
Sok
Alergeny 1,3,7,9

12.06.2018 WTOREK
Zupa koperkowa
Udziki faszerowane pieczarkami i serem żółtym
Ziemniaki z koperkiem
Ogórek małosolny
Kompot
Owoc – nektarynka
Alergeny 1,3,7,9

13.06.2018 ŚRODA
Zupa szczawiowa z jajkiem
Schab z morelą w sosie
Kluski śląskie
Fasolka szparagowa
Kompot
Owoc – gruszka
Alergeny 1,3,7,9,12

14.06.2018 CZWARTEK
Zupa krupnik z kaszą jęczmienną
Ryba z pieca z warzywami
Ziemniaki z koperkiem
Kompot
Owoc – banan
Woda mineralna
Alergeny 1,4,7,9

15.06.2018 PIĄTEK
Zupa węgierska gulaszowa
Ryż z musem jabłkowy, cynamonem i jogurtem
Kompot
Owoc – nektarynka
Alergeny 1,3,7,9

Jadłospis może w ciągu tygodnia ulec zmianie z przyczyn niezależnych.
*numery oznaczają alergeny występujące w potrawach (wykaz alergenów poniżej)

Lista 14 alergenów występujących w żywności:
1. gluten
2. skorupiaki i produkty pochodne
3. jaja i produkty pochodne
4. ryby i produkty pochodne
5. orzeszki ziemne, arachidowe i produkty pochodne
6. soja i produkty sojowe
7. mleko i produkty pochodne (z laktozą włącznie)
8. orzechy (pozostałe) i produkty pochodne
9. seler i produkty pochodne
10. gorczyca (w tym musztarda)
11. sezam i produkty pochodne
12. dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniu powyżej 10mg/l w przeliczeniu na SO2
13. łubin i produkty pochodne
14. mięczaki i produkty pochodne

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.)

Karta zgłoszenia dziecka na obiady
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANA PAWŁA II W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Dokonuję zgłoszenia na obiady od dnia…………………………. do dnia ………………….

Nazwisko i imię ucznia ………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………… Klasa …… ……………………….

Wychowawca ………………………………………………………………………………..

1. Imiona i nazwisko rodziców ( opiekunów )

………………………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania rodziców ( opiekunów )

………………………………………………………………………………………..

Kontakt: telefon kontaktowy …………………………………………………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej mojego dziecka koszt obiadu wynosi 3,00 za każdy dzień i będę wnosił/a w terminie opłaty do 10 każdego dnia miesiąca.( decyduje data wpływu środków na konto szkoły w przeciwnym wypadku dziecko nie zostanie wpuszczone na stołówkę i będą naliczane odsetki)

……………………
( data, podpis)

INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA

1. Z obiadów może korzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim.
2. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki (w przypadku naruszenia ustalonych zasad zostanie wypisany z obiadów).
3. Uczeń spożywa obiady wyłącznie w stołówce szkolnej.
4. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadu (obiadów) należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej do godziny 11.00 lub w dniu nieobecności do godziny 9.00 bezpośrednio u intendenta szkoły lub telefonicznie pod nr telefonu 25-758 95 47 w.14.
5. Zwroty za niewykorzystane obiady na podstawie zgłoszonych rezygnacji dokonywane są w następnym miesiącu.
6. Odpłatność za obiady wnosi się z góry do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 2 nr konta 84 9226 0005 0024 4617 2000 0030
7. Z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej pobierane są odsetki ustawowe od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności.
8. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości opłaty za posiłki.
9. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z listy korzystających ze stołówki szkolnej.
10. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów rodzice (opiekunowie) proszeni są o kontakt z intendentem w terminie poprzedzającym nowy miesiąc rozliczeniowy.
11. Od dnia 01.01.2018r. obowiązuje opłata w wysokości 3,50 zł. za jeden obiad, która może ulec zmianie w przypadku wzrostu cen żywności.
12. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania oraz odpłatnościach za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej podane są do wglądu i zapoznania na tablicy ogłoszeń świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2.