Obiady

Przypominam!

Wpłaty za żywienie dokonujemy do 8 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Informacje o opłatach za żywienie będą przekazywane na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (uwzględniając zgłoszone nieobecności)

Od 1.01.2020 roku  zmiana stawki żywieniowej: obiady szkolne 4,00 zł, całodzienne wyżywienie w zerówce 8,00 zł

 

 

 

PRZYPOMINAMY!!!

Na obiady przychodzimy wyłacznie z ważną!!! kartą obiadową – podstawą do wydania obiadu jest jej okazanie przy okienku!!!

 

 

 

UWAGA !

Nastąpiła zmiana godzin pracy Pani Intendentki!!!

poniedziałek od 7.00 do 12.00

wtorek od 7.00 do 12.00

środa od 11.30 do 15.30

czwartek nie pracuje

piątek od 7.00 do 13.00

 

BARDZO PROSZĘ W ŚRODY I CZWARTKI ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚCI NA ADRES EMAIL obiady@sp3mm.pl lub w sekretariacie szkoły u P. Magdy.

 

 

karta zgłoszenia na obiad 2019

 

1 stycznia 2019 roku nastąpiła zmiana systemu płatności za żywienie, w związku z tym PRZYPOMINAMY!!!

  1. Nastąpiła zmiana numeru konta – prosimy wpłacać należną kwotę za żywienie na NOWY NUMER KONTA SZKOŁY 42 9226 0005 0024 4617 2000 0010
  2. Należna kwota za obiady zostaje naliczona na koniec miesiąca – płatności dokonujemy po zakończonym miesiącu (np. płatności za styczeń należy dokonywać do 8 lutego)
  3. Prosimy o nierobienie nadpłat!!! – prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty, jaka znajduje się na pasku ( dzieci otrzymują paski na koniec miesiąca)

Intendent pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-11.00

 

UWAGA!!!

OD 1.01.2019 roku zmiana NUMERU KONTA BANKOWEGO!!!

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 2
NOWY NUMER KONTA

42 9226 0005 0024 4617 2000 0010

Prosimy, aby w tytule płatności zostały zawarte następujące informacje:
Imię i nazwisko dziecka, klasa oraz dopisek: Wyżywienie za miesiąc…..

Informacje dotyczące nieobecności zgłaszać należy do intendenta szkoły lub telefonicznie (nr tel. 25 758 95 47 wew.14 ) lub na adres email obiady@sp3mm.pl do godz.8.30 tego samego dnia, natomiast wszystkie nieobecności planowane przynajmniej 3 dni wcześniej do godziny 11.00. Istnieje również możliwość zgłoszenia nieobecności do sekretariatu szkoły 25 758 95 47 wew. 11 ( w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma intendenta w danym dniu). Zgłaszający jest zobowiązany podać imię i nazwisko ucznia/dziecka, klasę oraz ilość dni nieobecności.

 

PRZYPOMINAMY!!!

KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY LUB CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE POWSTAJE NA PODSTAWIE ILOCZYNU ILOŚCI DNI ŻYWIENIOWYCH W DANYM MIESIĄCU I STAWKI ZA 1 OBIAD + EWENTUALNE ODLICZENIA NIEOBECNOŚCI, KTÓRE  PAŃSTWO ZGŁASZACIE DO INTENDENTA.

JEŚLI OD DANEJ KWOTY, KTÓRA WIDNIEJE NA PASKU SAMI SOBIE ODLICZYCIE NIEOBECNOŚĆ DZIECKA ( KTÓRA NIE ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA)  POWSTAJE NIEDOPŁATA, KTÓRĄ NALEŻY W KONSEKWENCJI WYRÓWNAĆ.

DLATEGO PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY, JAKA ZNAJDUJE SIĘ NA PASKU, KTÓRY DZIECI OTRZYMUJĄ NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA!!!

 

 

jadłospis szkoła 13-17.01.2020

jadłospis zerówka 13-17.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.