Ramowy program nauczania

Plan opracowany w oparciu o “Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia” opracowany przez wydawnictwo Helion

Podręcznik:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II . Jolanta Pańczyk

(Nr dopuszczenia — 75/2009)

Program nauczania:

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III. Jolanta Pańczyk

Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.) został pozytywnie zaopiniowany przez:

 • Włodzimierza Kruszwickiego – opinia dydaktyczno-merytoryczna
 • Zdzisława Nowakowskiego – opinia dydaktyczno-merytoryczna

Materiały dodatkowe dostępne na stronie http://edukacja.helion.pl

Poniższe treści są zgodnie z nową podstawą programową oraz programem nauczania, podręcznikiem i poradnikiem metodycznym autorstwa Jolanty Pańczyk.

Cel główny

Celem głównym jest przygotowanie młodego człowieka do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

Cele szczegółowe

 1. Przygotowanie do bezpiecznego, samodzielnego posługiwania się zestawem komputerowym i oprogramowaniem oraz korzystania z sieci kom­pu­terowej.
 2. Omówienie podstawowych pojęć informatycznych.
 3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji pochodzących z różnych źródeł informacji, w tym z internetu.
 4. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno­komunikacyjnych.
 5. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, anima­cji, prezentacji multimedialnych.
 6. Rozwiązywanie za pomocą komputera problemów praktycznych z zakresu różnych przedmiotów, stosowa­nie po­dej­­ścia algorytmicznego.
 7. Realizacja projektów z wykorzystaniem różnych programów użytkowych.
 8. Ukazywanie społecznych, etycznych i ekonomicznych aspektów rozwoju informatyki oraz ocena zagrożeń i ograni­czeń.
 9. Uwrażliwienie na zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystania dostępnych informacji.
 10. Umożliwienie realizacji własnych zainteresowań.

Podział godzin:

 • I rok nauki – 1 godzina tygodniowo (33 godz.)
 • II rok nauki – 1 godzina tygodniowo (32 godz.)

Razem: 65 godzin