Informatyka

Szkolna pracownia komputerowa

Zajęcia z przedmiotu Informatyka w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim prowadzone są od tego roku w oparciu o podręcznik:
Informatyka dla Gimnazjum – Grażyna Koba, wydawnictwo Migra, wydanie I, Wrocław 2014

Zajęcia są prowadzone w cyklu 2-letnim w klasie pierwszej (33 godziny) oraz klasie drugiej (32 godziny). Zajęcia prowadzone są z podziałem na grupy. Tematyka lekcji zgodna jest z podstawą programową nauczania przedmiotu Informatyka w gimnazjum

Ramowy rozkład materiału (ze względów niezależnych może podlegać drobnym zmianom)

Opis założonych osiągnięć ucznia – przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Od września 2014 r. lekcje informatyki w wybranych oddziałach prowadzone będą w oparciu o narzędzia i aplikacji Google. Kliknij TUTAJ aby zalogować sie do usługi Google Clasroom (tylko dla uczniów klas I E, I F oraz I G)