Kadra szkoły

Dyrektor Grzegorz WyszogrodzkiDyrektor
Grzegorz Wyszogrodzki

Wicedyrektor Urszula Ćwiek

           Wicedyrektor                                                                       Wicedyrektor
Urszula Ćwiek                                                              Izabela Saganowska

Pracownicy Szkoły

Pedagog szkolny
Justyna Kołodziejczyk
Język polski Paweł Aniszewski
Agnieszka Kożuchowska
Ewa Pszczółkowska
Izabela Saganowska
Język angielski Magdalena Brewczyńska
Monika Gromulska
Edyta Krendler, Marta Kostyra                                    
Język niemiecki Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka
Bożena Sawczuk
Matematyka Joanna Sułek                                                     Agnieszka Krasuska
ś.p. Anna Misiołek
Fizyka Sławomir Rybiński
Chemia Sławomir Rybiński
Geografia/Przyroda Agnieszka Rycharska
Biologia Grażyna Olczak
Historia Agnieszka Nowak
Wiedza o społeczeństwie Urszula Ćwiek
Agnieszka Nowak
Wychowanie fizyczne Marek Kudelski
Renata Mroczkowska
Tomasz Ruta
Aldona Szewczyk
Muzyka Wiktoria Jabłońska-Siwiak
Plastyka Katarzyna Milewska
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Szulawska, Marta Woźnica, Sylwia Tyszko, Daria Kowszun, Paulina Goebel, Aleksandra Kołak, Małgorzata Kożuchowska, Izabella Kożuchowska, Katarzyna Chłopik, Katarzyna Słowik-Siwicka, Marlena Zalewska
Świetlica Milena Gniado, Sebastian Gniado, Ewa Raczyńska, Tomasz Ruta, Marta Woźnica, Urszula Ćwiek, Marlena Zalewska
Wychowanie przedszkolne Kamila Zagórska, Magdalena Zagórska, Kinga Frączkowska, Paulina Kaczmarek, Ewelina Frankiewicz
Informatyka Ewa Raczyńska
Technika
Doradca zawodowy
Ewa Raczyńska
Edukacja dla bezpieczeństwa Katarzyna Ciechańska
Wychowanie do życia w rodzinie Marzena Grzyb
Religia Iwona Szulawska
Agnieszka Nowak
Iwona Kuca, Maria Król
Etyka Marzena Grzyb
Nauczyciele biblioteki Anna Borkowska
Katarzyna Duczek
Nauczyciele w klasie integracyjnej Marzena Borucka
Marzena Grzyb
Dagmara Kacprzyk
Aneta Korkosz
Iwona Reszelska-Maćkowiak, Katarzyna Rosłoń, Grażyna Olczak, Bogusława Borzęcka-Gołoś
Psycholog szkolny Martyna Tomkiewicz