Kadra szkoły

Dyrektor Grzegorz WyszogrodzkiDyrektor
Grzegorz Wyszogrodzki

Wicedyrektor Urszula Ćwiek

Wicedyrektor
Urszula Ćwiek

Wicedyrektor
Izabela Saganowska

kadra styczeń 2015Pracownicy Szkoły


Pedagog szkolny
Justyna Kołodziejczyk
Język polski Paweł Aniszewski
Agnieszka Kożuchowska
Anna Lubieniecka
Ewa Pszczółkowska
Izabela Saganowska
Anna Wiesner
Aleksandra Wróbel
Język angielski Magdalena Brewczyńska
Monika Gromulska
Edyta Krendler
Karolina Łada
Ilona Krupa
Język niemiecki Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka
Bożena Sawczuk
Agnieszka Grygielewicz
Matematyka Magdalena Dobrzyńska
Agnieszka Krasuska
ś.p. Anna Misiołek
Barbara Czerwińska
Renata Ziółkowska
Joanna Sułek
Fizyka Nina Ostrowska
Magdalena Dobrzyńska
Sławomir Rybiński
Chemia Nina Ostrowska
Sławomir Rybiński
Geografia Maciej Cichocki
Agnieszka Rycharska
Biologia Grażyna Olczak
Dawid Matwiej
Historia Ewa Borkowska
Lilla Kłos
Agnieszka Nowak
Wiedza o społeczeństwie Urszula Ćwiek
Lilla Kłos
Agnieszka Nowak
Wychowanie fizyczne Kamil Chłopik
Marek Kudelski
Dawid Matwiej
Renata Mroczkowska
Tomasz Ruta
Aldona Szewczyk
Olga Pechcin
Piotr Lichota
Muzyka Magdalena Jakubowska
Paweł Jedliński
Plastyka Katarzyna Milewska
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Szulawska, Anna Majszyk
Świetlica Lucyna Smużyńska, Edyta Kopańska
Wychowanie przedszkolne Marta Woźnica, Sylwia Wasilewska
Informatyka Mariusz Jaguścik
Ewa Raczyńska
Zajęcia techniczne Ewa Raczyńska
Edukacja dla bezpieczeństwa Iwona Ciesielska
Wychowanie do życia w rodzinie Iwona Ciesielska, Marzena Grzyb
Religia Iwona Szulawska
Anna Kutkiewicz
Maria Król
Etyka Marzena Grzyb
Nauczyciele biblioteki Anna Borkowska
Katarzyna Duczek
Nauczyciele w klasie integracyjnej Marzena Borucka
Marzena Grzyb
Dagmara Kacprzyk
Aneta Korkosz
Iwona Reszelska-Maćkowiak
Psycholog szkolny Monika Złotnik