Kadra szkoły

Dyrektor Grzegorz WyszogrodzkiDyrektor
Grzegorz Wyszogrodzki

Wicedyrektor Urszula Ćwiek

Wicedyrektor
Urszula Ćwiek

Pracownicy Szkoły

Pedagog szkolny
Justyna Kołodziejczyk
Język polski Paweł Aniszewski
Agnieszka Kożuchowska
Ewa Pszczółkowska
Izabela Saganowska
Język angielski Magdalena Brewczyńska
Monika Gromulska
Edyta Krendler                                     

      Dorota Karczmarczyk

Język niemiecki Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka
Bożena Sawczuk
Matematyka Joanna Sułek                                                     Agnieszka Krasuska
ś.p. Anna Misiołek
Fizyka Sławomir Rybiński
Chemia Sławomir Rybiński
Geografia Agnieszka Rycharska
Biologia Grażyna Olczak
Historia Agnieszka Nowak
Wiedza o społeczeństwie Urszula Ćwiek
Agnieszka Nowak
Wychowanie fizyczne Marek Kudelski
Renata Mroczkowska
Tomasz Ruta
Aldona Szewczyk
Muzyka Magdalena Jakubowska
Plastyka Katarzyna Milewska
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Szulawska, Anna Majszyk, Marta Woźnica, Sylwia Tyszko, Daria Smolak, Grażyna Leszczyńska, Paulina Goebel, Aleksandra Kołak, Małgorzata Kożuchowska, Izabella Kożuchowska
Świetlica Lucyna Smużyńska, Milena Gniado, Sebastian Gniado, Ewa Raczyńska, Tomasz Ruta
Wychowanie przedszkolne Katarzyna Chłopik, Katarzyna Słowik-Siwicka, Iwona Cegiełka
Informatyka Ewa Raczyńska
Technika
Doradca zawodowy
Ewa Raczyńska
Edukacja dla bezpieczeństwa Katarzyna Ciechańska
Wychowanie do życia w rodzinie Marzena Grzyb
Religia Iwona Szulawska
Agnieszka Nowak
Iwona Kuca
Etyka Marzena Grzyb
Nauczyciele biblioteki Anna Borkowska
Katarzyna Duczek
Nauczyciele w klasie integracyjnej Marzena Borucka
Marzena Grzyb
Dagmara Kacprzyk
Aneta Korkosz
Iwona Reszelska-Maćkowiak Katarzyna Rosłoń                                Grażyna Olczak
Psycholog szkolny Martyna Stachowicz