Kadra szkoły

Dyrektor Grzegorz WyszogrodzkiDyrektor
Grzegorz Wyszogrodzki

Wicedyrektor Urszula Ćwiek

Wicedyrektor
Urszula Ćwiek

Wicedyrektor
Izabela Saganowska

kadra styczeń 2015Pracownicy Szkoły


Pedagog szkolny
Justyna Kołodziejczyk, Martyna Stachowicz
Język polski Paweł Aniszewski
Agnieszka Kożuchowska
Anna Lubieniecka
Ewa Pszczółkowska
Izabela Saganowska
Aleksandra Wróbel
Język angielski Magdalena Brewczyńska
Monika Gromulska
Edyta Krendler                                         Samanta Gałecka
Język niemiecki Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka
Bożena Sawczuk
Agnieszka Grygielewicz
Matematyka Agnieszka Krasuska
ś.p. Anna Misiołek
Barbara Czerwińska
Renata Ziółkowska
Joanna Sułek
Fizyka Rafał Świderski
Sławomir Rybiński
Chemia Emilia Nieczyporowska
Sławomir Rybiński
Geografia Agnieszka Rycharska
Biologia Grażyna Olczak
Dawid Matwiej
Historia Ewa Borkowska
Lilla Kłos
Agnieszka Nowak
Wiedza o społeczeństwie Urszula Ćwiek
Lilla Kłos
Agnieszka Nowak
Wychowanie fizyczne Kamil Chłopik
Marek Kudelski
Dawid Matwiej
Renata Mroczkowska
Tomasz Ruta
Aldona Szewczyk                                     Elżbieta Mroczek
Muzyka Magdalena Jakubowska
Plastyka Katarzyna Milewska
Edukacja wczesnoszkolna
Iwona Szulawska, Anna Majszyk, Marta Woźnica, Sylwia Tyszko, Daria Smolak
Świetlica Lucyna Smużyńska, Milena Gniado, Martyna Stachowicz, Sylwia Tyszko, Katarzyna Milewska
Wychowanie przedszkolne  Małgorzata Kożuchowska, Izabella Kożuchowska, Karolina Wolińska-Miller, Katarzyna Chłopik
Informatyka Mariusz Jaguścik
Ewa Raczyńska
Technika
Doradca zawodowy
Ewa Raczyńska
Edukacja dla bezpieczeństwa Iwona Ciesielska
Wychowanie do życia w rodzinie Iwona Ciesielska
Religia Iwona Szulawska
Anna Kutkiewicz
Maria Król
Etyka Marzena Grzyb
Nauczyciele biblioteki Anna Borkowska
Katarzyna Duczek
Nauczyciele w klasie integracyjnej Marzena Borucka
Marzena Grzyb
Dagmara Kacprzyk
Aneta Korkosz
Iwona Reszelska-Maćkowiak
Psycholog szkolny Martyna Stachowicz