Ważne adresy i telefony

 

Adresy instytucji pomocowych:

Psychologiczno –Pedagogiczna

w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16

05-300 Mińsk Mazowiecki tel: (25) 756 40 05

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie  informuję, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz osobom przeżywającym kryzys emocjonalny zgodnie z rejonem ich działania. Wszystkie osoby, które nie mogą poradzić sobie emocjonalnie z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, zachęcam do skorzystania z pomocy profesjonalnej wiedzy i doświadczenia specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dla powiatu mińskiego jest to Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, ul. ul. Konstytucji 3 Maja 16, tel. Tel. (25) 756 40 05, (25) 756 40 06 e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.plwww.poradniamm.pl . Placówka udziela wsparcia psychologicznego, porad oraz konsultacji w sytuacji trudnej w następujących godzinach: poniedziałek-czwartek w godz. 8:00 – 14:00, piątek w godz. 8:00 – 13:00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3-go Maja 16

05-300 Mińsk Mazowiecki  tel. (25) 756 40 26

 

          Numer 112

jest numerem alarmowym, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy  ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić zawsze gdy czujesz się zagrożony/a z jakiegokolwiek powodu.

_____________________________________________________

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

0 800 12 12 12  jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Z numerem tym można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych Orange. Telefon działa w godzinach 8:15-20:00.

_______________________________________________________________

Helpline 0 800 100 100www.helpline.org.pl

Helpline to miejsce, którego celem jest pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych. Znajdziesz tu porady na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, a także informacje o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Z numerem 0 800 100 100 można połączyć się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz z telefonów komórkowych Orange i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:00.

____________________________________________________________________

Niebieska linia 0 801 12 00 02.

Tu możesz zadzwonić jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub znasz kogoś kto doświadcza takiej przemocy w domu.
Połączenie z numerem Niebieskiej Linii jest płatne za pierwszy impuls według stawki operatora. Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-22:00 oraz w  niedziele w godzinach 10:00-16:00.

_______________________________________________________________

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 0 801 199 990.

Pod tym numerem telefonu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Pod numer 0 801 199 990 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00.
_________________________________________________________________

Infolinia Stowarzyszenia KARAN 0 800 12 02 89.

W infolinii otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli  Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków.  Pod numer 0 800 12 02 89 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Połączenie jest bezpłatne. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00

______________________________________________________________________