Oddziały Przysposabiające do Pracy

MASZ PROBLEMY Z NAUKĄ?

CHCESZ UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ I ZDOBYĆ ZAWÓD?

PRZYJDŹ DO NAS!

KLASY PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY – TO ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE!

Specyfika nauki w klasach przysposabiających do pracy:

  • lekcje w kl. 7-8 przez cztery dni w tygodniu prowadzone przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w budynku przy ulicy Budowlanej 4;
  • jeden dzień w tygodniu – praktyki zawodowe u wybranego rzemieślnika;
  • możliwość odbywania praktyk w wybranym zawodzie, np. piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, sprzedawca, wędliniarz, cukiernik, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, lakiernik, wulkanizator, ślusarz, fotograf;
  • szansa zdobycia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zdania egzaminów nadających pierwsze kwalifikacje zawodowe;
  • udział w życiu szkolnym i pozaszkolnym (wycieczki, konkursy, apele, zajęcia kulturalne, sportowe, projekty itd.);
  • opieka wychowawcy, pedagoga, psychologa;

Warunki przyjęcia do klas przysposabiających do pracy:

  • ukończone 15 lat (wiek od 15 do 18 lat);
  • opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o zasadności kontynuacji nauki w klasach przysposabiających do pracy;
  • podanie o przyjęcie do szkoły;
  • podjęcie praktyk zawodowych (formalności pomagają uzgodnić pracownicy Hufca Pracy).

KONTAKT w sprawie przyjęcia do klas przysposabiających do pracy – tel. 25 7589547 lub e-mail: szkola@sp3mm.pl

KONTAKT w sprawie kształcenia zawodowego (praktyk) – Hufiec Pracy tel. 25 7582426 lub e-mail: hp7-19@mazowiecka.ohp.pl

STRONA INTERNETOWA mińskiego Hufca Pracy:

http://www.mazowiecka.ohp.pl/zdjecia.php/osrodek/5

ULOTKA HUFCA PRACY:

OHP – ulotka