Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012

W 2012r. egzamin gimnazjalny odbył się na nowych zasadach – zamiast trzech egzaminów zdawaliśmy pięć (lub sześć), a wyniki przedstawiono w procentach.             W 9-stopniowej skali staninowej uplasowaliśmy się prawie na samym szczycie –               w ósmym – bardzo wysokim staninie.

I znów byliśmy najlepsi!