Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2011

W tym roku po raz ostatni zdawaliśmy egzamin z trzech grup przedmiotów: humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz z języka obcego.                           W skali staninowej 9-stopniowej zajmujemy ósmy – bardzo wysoki stopień.

Brawo dla nas!