Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2009

W tym roku po raz pierw­szy pisa­li­śmy egza­min z języ­ków obcy­ch. Napi­sa­li­śmy dobrze. I to jak dobrze!

Zobacz­cie sami!