Edukacyjna Wartość Dodana 2012

Jesteśmy szkołą sukcesu!

Zarówno w przedmiotach humanistycznych (wykres po lewej) jak i w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (wykres na dole) efektywność pracy szkoły pozycjonuje GM2 bardzo wysoko.