Edukacyjna Wartość Dodana 2011

Ciężko pracowaliśmy przez trzy lata, ale było warto. Szkoła dobrze uczy, uczniowie mają dobry start do szkół ponadgimnazjalnych.

Wykres po lewej stronie pokazuje nasze ewd w zakresie przedmiotów humanistycznych, wykres poniżej – w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Po prostu jesteśmy szkołą sukcesu!