Edukacyjna Wartość Dodana 2010

Świetnie uczymy przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (wykres na dole), bardzo dobrze przedmiotów humanistycznych (wykres z lewej).

Po prostu jesteśmy szkołą sukcesu!