Szkoła z klasą

Już w pierwszej edycji ogólnopolskiego programu organizowanego przez „Gazetę Wyborczą” i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta RP w roku szkolnym 2002/2003 zdobyliśmy tytuł SZKOŁY z KLASĄ.

 

 Zostaliśmy “SZKOŁĄ Z KLASĄ”,która:

 1. DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA.
  Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.
 2. OCENIA SPRAWIEDLIWIE.
  Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, są oceniani według jasnych i jawnych zasad.
 3. UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.
  Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.
 4. ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.
  Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.
 5. POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT.
  W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.
 6. PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI.
  Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.