O Szkole

O NAS
Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim to wyjątkowa placówka, której głównym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowań uczniów, wrażliwości na potrzeby innych i aktywności społecznej. Niedościgłym wzorem dla całej społeczności szkolnej pozostaje Jan Paweł II, którego zaszczytne imię gimnazjum nosi od września 2005 roku.

HISTORIA SZKOŁY
Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 1961 roku, a już we wrześniu 1963 roku nastąpiło uroczyste otwarcie budynku szkoły. Była to tzw. “tysiąclatka” od hasła: “Tysiąc szkół na tysiąclecie Państwa Polskiego”. Od początku istnienia do czerwca 2001 roku w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki. Wskutek reformy edukacji szkołę tę zlikwidowano, a w placówce we wrześniu 1999 roku rozpoczęło działalność Gimnazjum Miejskie nr 2, którego dyrektorem od samego początku jest pan Grzegorz Wyszogrodzki. Wrzesień 2005 roku to kolejna ważna data w historii naszego gimnazjum, ponieważ to właśnie wtedy uchwałą Rady Miasta nadano szkole imię Jana Pawła II, a w maju 2008 roku – dzięki Radzie Rodziców – gimnazjum otrzymało Sztandar z wizerunkiem Patrona.
Warto zaznaczyć, że w pierwszym roku działalności w gimnazjum uczyło się 166 uczniów. Obecnie, w roku 2011, do szkoły uczęszcza 569 uczniów. Mamy w sumie 25 klas, w tym 5 oddziałów integracyjnych oraz 5 oddziałów przysposabiających do pracy (OHP).

CO NAS WYRÓŻNIA?
Kadrę naszej Szkoły stanowi zgrany zespół 58 doskonale wykształconych nauczycieli, oddajemy do dyspozycji uczniów nowocześnie i przyjaźnie urządzony i wyposażony budynek. Wyniki egzaminów gimnazjalnych osiągane przez uczniów naszej szkoły są wyższe niż średnia powiatu i województwa. Zostaliśmy uznani za “Szkołę z klasą” już w pierwszej edycji akcji. Organizujemy wiele imprez o zasięgu lokalnym. Co roku uczniowie, absolwenci, nauczyciele i pracownicy szkoły występują w koncercie charytatywnym “Trochę słońca” na rzecz najbardziej potrzebujących gimnazjalistów. Zapraszamy również mieszkańców miasta i powiatu do udziału w Festiwalu Kolęd i Pastorałek “Zaśpiewam Jezuskowi”. Prowadzimy przypominającą rodzinny piknik Wystawę Psów i Innych Zwierząt Domowych. W naszej szkole nie ma czasu na nudę: działa szkolny teatr “Pod spodem”, Szkolny Klub Turystyki Kwalifikowanej, Koło Przyjaciół Miasta i Regionu i inne, liczne koła zainteresowań. Młodzież wydaje miesięcznik “Twoje Dziecko”. Prowadzimy także szkolną kronikę. Jesteśmy szkołą aktywną, otwartą, przyjazną uczniom, wyjątkową!

CO OFERUJEMY NASZYM UCZNIOM?

  • REALIZACJĘ atrakcyjnych i nowatorskich programów nauczania, w tym unijny projekt “Zagrajmy o sukces”
  • POMOC W NAUCE (szczególnie uczniom klas trzecich) poprzez dodatkowe zajęcia fakultatywne ze wszystkich przedmiotów.
  • NAUKĘ TAŃCA dla wszystkich – w ramach lekcji wychowania fizycznego i dla szczególnie zainteresowanych podczas zajęć pozalekcyjnych.
  • SPRAWDZIANY I PRACE KONTROLNE zapoznające uczniów z formułą egzaminów.
  • BIWAKI INTEGRACYJNO-ADAPTACYJNE dla uczniów klas pierwszych.
  • MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA OBCEGO zgodnie z preferencjami (angielski, niemiecki, rosyjski).
  • ROZWIJANIE pasji, zainteresowań i aktywności społecznej poprzez liczne koła zainteresowań i możliwość aktywnego uczestnictwa w organizacji i przygotowywaniu różnorodnych imprez.

ZAPRASZAMY WŁAŚNIE DO NAS!!!