Talentomania

Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie, umiejętności manualne, itp.). Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim przy honorowym patronacie Burmistrza Miasta. Konkurs otwarty jest dla uczniów gimnazjów w Mińsku Mazowieckim.

Cele Konkursu

  1. Głównym celem konkursu jest wyłonienie utalentowanej osoby lub grupy osób, które będą miały możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych miasta.
  2. Promocja i aktywizacja młodzieży gimnazjalnej.
  3. Popularyzowanie wiedzy o lokalnych talentach.

Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia do Gimnazjum Miejskiego nr 2 lub na adres e-mail: ankalubieniecka@o2.pl w odpowiednim terminie (przewidzianym w aktualnym regulaminie)
  2. Kartę Zgłoszenia można uzyskać w sekretariacie gimnazjum i na stronie internetowej szkoły www.gm2.pl

Zasady uczestnictwa

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
  2. Prezentowany występ sceniczny nie może przekraczać 5 minut.
  3. Forma prezentacji scenicznej jest dowolna.