EWD – co to takiego?

Chcielibyśmy, by każda szkoła bardzo dobrze uczyła, a uczniowie osiągali wyniki na miarę swoich możliwości albo powyżej nich. Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników, także tych niezależnych od szkoły. Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pozwala zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Może być więc przydatna dla rodziców i uczniów przy wyborze szkoły dla dziecka. Pokazuje bowiem, czy szkoła potrafi wykrzesać z dziecka to, co w nim drzemie, czyli czy pomaga mu osiągnąć sukces edukacyjny.

Metoda EWD porównuje ze sobą dwa wyniki: wynik sprawdzianu po klasie szóstej oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. Po dokonaniu takiego pomiaru, efekt pracy szkoły można zaprezentować graficznie poprzez umieszczenie jej w jednej z następujących stref:

1. szkoła niewykorzystanych możliwości

2. szkoła wymagająca pomocy

3. szkoła wspierająca

4. szkoła sukcesu

Zaglądając na poszczególne zakładki sprawdź:

Jaką szkołą jest Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II