Egzamin Gimnazjalny 2018

Terminy egzaminu gimnazjalnego:

  • część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)
  • historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9.00
  • j.polski – godz. 11.00
  • część matematyczno – przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r. (czwartek) 
  • przedmioty przyrodnicze – godz. 9.00
  •  matematyka – godz. 11.00
  • język obcy – 20 kwietnia 2018r. (piątek) 
  • na poziomie podstawowym – godz. 9.00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00