Zajęcia dodatkowe

“Za priorytet uważamy (…) ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ prowadzące do uzyskiwania przez wychowanków samoświadomości mocnych stron i umiejętności planowania własnego rozwoju intelektualnego.”

(z “Programu wychowawczo-profilaktycznego” Szkoły Podstawowej nr 3)

Uczniowie naszego gimnazjum mogą rozwijać swoje zainteresowania na

zajęciach pozalekcyjnych:

KOŁO TEATRALNE opieka:
p. Anna Lubieniecka, p. Dagmara Kacprzyk
ZESPÓŁ MUZYCZNO-INSTRUMENTALNY “ARS NOVA” opieka:
p. Magdalena Jakubowska
GAZETKA SZKOLNA “NA MARGINESIE” opieka:
p. Izabela Saganowska/p. Agnieszka Kożuchowska
KOŁO TURYSTYCZNE opieka:
p. Paweł Aniszewski
KOŁO PLASTYCZNE opieka:
p. Bogusława Milewska
KRONIKA SZKOLNA opieka:
p. Katarzyna Milewska i p. Katarzyna Duczek
KOŁO PRZYJACIÓŁ MIASTA I REGIONU opieka:
p. Lilla Kłos
SZKOLNE KOŁO CARITAS opieka:                                                          p. Anna Kutkiewicz
 KOŁO INFORMATYCZNE  opieka: p. Mariusz Jaguścik

Poza możliwością rozwijania swoich pasji na zajęciach dodatkowych uczniowie niektórych klas mają “zajęcia innowacyjne”, czyli zgodne z ich zainteresowaniami:

– zajęcia teatralne – p. Anna Lubieniecka

– zajęcia matematyczno-ekonomiczne – p. Agnieszka Krasuska, p. Agnieszka Nowak

– zajęcia informatyczne – p. Mariusz Jaguścik

– zajęcia językowo-turystyczne – p. Ilona Krupa

– zajęcia językowe – p. Monika Gromulska

– zajęcia przyrodnicze – p. Grażyna Olczak, p. Nina Ostrowska

– zajęcia sportowe – p. Marek Kudelski