Zespoły przedmiotowe

Żeby podnosić stale jakość pracy szkoły, kadra pedagogiczna potrafi działać w grupach. Taka forma pracy służy wymianie doświadczeń, doskonaleniu zawodowemu wewnątrzszkolnemu i sprawnemu podejmowaniu działań i nowych inicjatyw. Oto pracujące w naszej szkole zespoły przedmiotowe:

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY:

Przewodnicząca – p. Justyna Kołodziejczyk

Skład zespołu: p. Grzegorz Wyszogrodzki, p. Urszula Ćwiek, p. Izabela Saganowska, p. Martyna Stachowicz.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Nowak

Skład zespołu: p. Paweł Aniszewski, p. Izabela Saganowska, p. Ewa Pszczółkowska, p. Agnieszka Kożuchowska, p. Urszula Ćwiek, p. Iwona Szulawska, p. Iwona Kuca, p. Maria Król, p. Bogusława Milewska,

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Krasuska

Skład zespołu: ś.p. Anna Misiołek, p. Joanna Sułek, p. Ewa Raczyńska, p. Sławomir Rybiński, p. Grażyna Olczak, p. Agnieszka Rycharska

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH:

Przewodnicząca: p. Magdalena Brewczyńska

Skład zespołu: p. Bożena Sawczuk, p. Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka, p. Edyta Krendler, p. Monika Gromulska, p. Marta Kostyra

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Przewodnicząca: p. Renata Mroczkowska

Skład zespołu: p. Tomasz Ruta, p. Aldona Szewczyk, p. Marek Kudelski

ZESPÓŁ DO SPRAW INTEGRACJI:

Przewodnicząca: p. Aneta Korkosz

Skład zespołu: p. Marzena Borucka, p. Iwona Reszelska-Maćkowiak, p. Dagmara Kacprzyk, p. Marzena Grzyb, p. Katarzyna Rosłoń

ZESPÓŁ DO SPRAW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ i ŚWIETLICY:

Przewodnicząca: p. Marta Woźnica

Skład zespołu: p. Iwona Szulawska, p. Sylwia Tyszko, p. Izabella Kożuchowska, p. Małgorzata Kożuchowska, p. Paulina Goebel, p. Aleksandra Kołak, p. Milena Gniado, p. Sebastian Gniado, p. Ewa Raczyńska, p. Tomasz Ruta, p. Katarzyna Chłopik, p. Katarzyna Słowik-Siwicka, p. Urszula Ćwiek, p. Marlena Zalewska

ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI:

Przewodnicząca: p. Izabela Saganowska

Skład zespołu: co roku inna grupa nauczycieli

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Kożuchowska

Skład zespołu: p. Izabela Saganowska, p. Sylwia Tyszko, p. Agnieszka Nowak, p. Aldona Szewczyk, p. Aneta Korkosz, p. Katarzyna Chłopik, p. Bogusława Borzęcka-Gołoś

SZKOLNY KOORDYNATOR DORADZTWA ZAWODOWEGO: p. Ewa Raczyńska