Zespoły przedmiotowe

Żeby podnosić stale jakość pracy szkoły, kadra pedagogiczna potrafi działać w grupach. Taka forma pracy służy wymianie doświadczeń, doskonaleniu zawodowemu wewnątrzszkolnemu i sprawnemu podejmowaniu działań i nowych inicjatyw. Oto pracujące w naszej szkole zespoły przedmiotowe:

ZESPÓŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY:

Przewodnicząca – p. Justyna Kołodziejczyk

Skład zespołu: p. Grzegorz Wyszogrodzki, p. Urszula Ćwiek, p. Izabela Saganowska,   p. Martyna Stachowicz, p. Monika Złotnik.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI POLONISTÓW:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Kożuchowska

Skład zespołu: p. Paweł Aniszewski, p. Anna Lubieniecka, p. Izabela Saganowska, p. Ewa Pszczółkowska, p. Aleksandra Wróbel.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, RELIGII:

Przewodnicząca: p. Lilla Kłos

Skład zespołu: p. Urszula Ćwiek, p. Ewa Borkowska, p. Agnieszka Nowak, p. Maria Król, p. Anna Kutkiewicz, p. Iwona Szulawska.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI MATEMATYKI I INFORMATYKI:

Przewodnicząca: p. Renata Ziółkowska

Skład zespołu: ś.p. Anna Misiołek, p. Agnieszka Krasuska, p. Joanna Sułek, p. Agnieszka Krasuska, p. Barbara Czerwińska, p. Ewa Raczyńska, p. Mariusz Jaguścik.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Rycharska

Skład zespołu: p. Sławomir Rybiński, p. Grażyna Olczak, p. Nina Ostrowska, p. Iwona Ciesielska, p. Dawid Matwiej.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

Przewodnicząca: p. Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka

Skład zespołu: p. Bożena Sawczuk, p. Agnieszka Grygielewicz.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Przewodnicząca: p. Magdalena Brewczyńska

Skład zespołu: p. Monika Gromulska, p. Edyta Krendler.

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

Przewodnicząca: p. Renata Mroczkowska

Skład zespołu: p. Dawid Matwiej, p. Tomasz Ruta, p. Kamil Chłopik, p. Aldona Szewczyk, p. Marek Kudelski.

ZESPÓŁ DO SPRAW INTEGRACJI:

Przewodnicząca: p. Marzena Grzyb

Skład zespołu: p. Aneta Korkosz, p. Marzena Borucka, p. Iwona Reszelska-Maćkowiak, p. Dagmara Kacprzyk.

ZESPÓŁ DO SPRAW EDUKACJI SZKOLNEJ i PRZEDSZKOLNEJ:

Przewodnicząca: p. Iwona Szulawska

Skład zespołu: p. Anna Majszyk, p. Lucyna Smużyńska, p. Edyta Kopańska, p. Sylwia Wasilewska, p. Marta Woźnica, p. Anna Misiołek.

ZESPÓŁ DO SPRAW EWALUACJI:

Przewodnicząca: p. Aleksandra Wróbel

Skład zespołu: co roku inna grupa nauczycieli.

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI:

Przewodnicząca: p. Izabela Saganowska

Rzecznik prasowy szkoły: p. Agnieszka Kożuchowska

SZKOLNY KOORDYNATOR DORADZTWA ZAWODOWEGO: p. Ewa Raczyńska

SZKOLNY KOORDYNATOR SYSTEMU WSPIERANIA UZDOLNIEŃ: p. Anna Lubieniecka