Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców SP3

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim 

w roku szkolnym 2020/21:

Przewodnicząca  p. Monika Lubańska

mail: rada.rodzicow@sp3mm.pl

Z-ca przewodniczącej p.Dariusz Świętochowski

Skarbnik p. Beata Lazarowicz

Członek p. Sylwia Mróz

Członek p. Małgorzata Wojdyna

**********************************************************************************

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
Drodzy Rodzice,
Przed nami kolejny – tym razem trudny rok szkolny i kolejny okres, który wymagać będzie od Nas Rodziców wsparcia finansowego i osobistego zaangażowania w życie Szkoły dla dobra Naszych Dzieci. Dzięki naszej pomocy uczniowie Szkoły mogą czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i powiatu, pogłębiać swoje zainteresowania i rozwijać swoje pasje. Licząc na Waszą wielką pomoc w bieżącym roku szkolnym planujemy (w miarę pozyskanych środków finansowych) wspieranie wielu inicjatyw, m.in.:
1) organizację Balu karnawałowego,
2) sfinansowanie zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,
3) sfinansowanie zakupu nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie,
4) sfinansowanie nagród książkowych dla wszystkich uczniów klas III oraz klas 0,
5) sfinansowanie zakupu dyplomów i biretów na pasowanie na ucznia klas I,
6) organizację Dnia Dziecka,
7) sfinansowanie zakupu rekwizytów i strojów teatralnych dla dzieci,
8) sfinansowanie w ramach akcji “CEGIEŁKA na NOWY SZTANDAR” nowego Sztandaru Szkoły,
9) wspieranie Samorządu Uczniowskiego,
10) wypłatę każdej klasie 10% wpłaconych przez rodziców danej klasy funduszy na Radę Rodziców ,
11) nagrodzenie trzech najlepszych klas, które zgromadziły najwięcej na fundusz rady rodziców (średnia wpłata na 1 ucznia) dodatkowym bonem pieniężnym do wykorzystania na potrzeby klasy w wysokości odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł,
12) sfinansowanie zakupu drobnych upominków na zakończenie klas VIII,
13) organizację (dofinansowanie) spotkań autorskich oraz biblioteki,
14) dofinansowanie koncertów, teatrzyków, występów artystycznych i wiele innych.
Informujemy, że na bieżący rok szkolny ustalono sugerowaną składkę roczną w wysokości 100 zł.
Liczymy również na większe wpłaty i darowizny oraz osobiste zaangażowanie w życie Szkoły, za co już teraz serdecznie dziękujemy.
W zależności od Państwa możliwości finansowych, wpłat można dokonać:
– jednorazowo lub w dwóch ratach,
– przelewem na konto Rady Rodziców: 21 9226 0005 0024 5430 2000 0010 (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa),
– gotówką u Skarbnika Rady Rodziców oraz skarbników trójek klasowych.
Czekamy na Państwa nowe pomysły, propozycje i sugestie dotyczące wsparcia Naszych Dzieci.
Rada Rodziców

DECYZJA RADY RODZICÓW W SPRAWIE UBEZPIECZENIA NNW UCZNIÓW

Rada Rodziców SP3 informuje, że w roku szkolnym 2021/22 nie zostanie podpisana przez Szkołę żadna polisa grupowa na ubezpieczenie NNW dzieci. Rodzice zainteresowani zawarciem polisy ubezpieczeniowej dla swojego dziecka powinni uczynić to we własnym zakresie. Rada Rodziców prosi, aby przed zawarciem ubezpieczenia dla dzieci zapoznali się Państwo z ogólnymi warunkami do ofert, które Państwo otrzymają od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych.  W linku poniżej zamieszczamy ogólne warunki produktów indywidualnego ubezpieczenia dzieci oferowanych przez największe firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku. W załączonych drukach podkreślone zostały fragmenty OWU, które powinni Państwo wziąć pod uwagę wybierając ofertę, a mianowicie:

– termin na zgłoszenie zdarzenia – czasami firmy uzależniają wypłatę i wysokość świadczenia od zachowania terminu zgłoszenia o zdarzeniu,

– wyłączenia zdarzeń, za które nie otrzymają Państwo świadczenia – np.: jazda rowerem po rampach, jazda quadami itp., czyli tzw, sporty wysokiego ryzyka.

Wybierając ofertę ubezpieczeniową nie sugerujcie się Państwo ceną, a zakresem odpowiedzialności – dobra polisa powinna chronić 24 h/dobę w szkole, domu, na zajęciach pozaszkolnych, zawodach itp. Mamy nadzieję, że dokonają Państwo wyboru zgodnego z Waszymi potrzebami.