Innowacje pedagogiczne

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Humanista XXI wieku.

Innowacja z języka polskiego
z treściami wiedzy o kulturze i dziennikarstwa.
Autor: mgr Izabela Saganowska.
Czas realizacji 01.09.2011-31.08.2014

RAPORT z realizacji innowacji pedagogicznej
Działania podjęte w ramach innowacji pedagogicznej w klasie dziennikarskiej w latach 2011 – 2014

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Uczeń w świecie tekstów kultury.

Innowacja z języka polskiego
z treściami wiedzy o kulturze i edukacji medialnej.
Autor: mgr Agnieszka Kożuchowska.
Czas realizacji: 01.09.2012-31.08.2015

RAPORT z realizacji innowacji pedagogicznej
Działania podjęte w ramach innowacji pedagogicznej

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pasjonaci przyrody.

Innowacja z przedmiotów przyrodniczych.
Autor: mgr Dorota Sugier.
Czas realizacji: 01.09.2012-31.08.2015

RAPORT z realizacji innowacji pedagogicznej

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki.

Innowacja z matematyki z elementami informatyki.
Autor: mgr Renata Ziółkowska.
Czas realizacji: 01.09.2012-31.08.2015

RAPORT z realizacji innowacji pedagogicznej

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Co nam w duszy gra?

Innowacja z języka polskiego z treściami wiedzy
o teatrze i muzyce.
Autor:  mgr Anna Lubieniecka
Czas realizacji: 01.09.2013-31.08.2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Obserwujemy przyrodę i ratujemy życie

Innowacja z  zakresu przedmiotów  przyrodniczych
z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej.
Autor: mgr Grażyna Olczak
Czas realizacji: 01.09.2013-31.08.2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

To nie sztuka być turystą, lecz Turystą być to sztuka!

Klasa turystyczno- krajoznawcza w zakresie turystyki kwalifikowanej.
Autor: mgr Paweł Aniszewski
Czas realizacji: 01.09.2013-31.08.2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

images

Ja przetłumaczę wam świat.

Innowacja z języka angielskiego.
Autor: mgr Katarzyna Kozłowska-Wyszogrodzka (przy współpracy innych nauczycieli)
Czas realizacji 01.09.2014-31.08.2017

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

hist

Tacy sami, a inni między nami.

Innowacja pedagogiczna z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie z elementami edukacji wielokulturowej.
Autor: dr Lilla Kłos
Czas realizacji 01.09.2014-31.0
8.2017

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„Język=świat bez granic”
Innowacja z języka angielskiego z elementami wiedzy
o kulturze krajów anglojęzycznych i coachingu.
Autor: mgr Magdalena Brewczyńskabrewczyn
Czas realizacji: 01.09.2015-31.08.2018
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„Klasa akademicka”
Innowacja z języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze i dziennikarstwa.
Autor: mgr Agnieszka Kożuchowska
Czas realizacji: 01.09.2015-31.08.2018
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Klasa matematyczno-informatyczna
Komputer wsparciem dla rozumowania i wnioskowania matematycznego
Autor: dr Magdalena Rysiawa- Wojciechowska
Czas realizacji: 01.09.2015-31.08.2018
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„Politechnika w pigułce”
Autor: mgr Anna Misiołek
Czas realizacji: 01.09.2015-31.08.2018
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„Klasa akademicka”
Innowacja przyrodniczo-laboratoryjna.
Autor: mgr Dorota Sugier
Czas realizacji: 01.09.2015-31.08.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„Travel broadens the mind”
Innowacja językowo-turystyczna.
Autor: mgr Ilona Krupa
Czas realizacji: 01.09.2016-31.08.2019

Travel broadens the mind – INNOWACJA 3 E – raport
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„Klasa matematyczno-ekonomiczna”

Innowacja z matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie z elementami przedsiębiorczości.
Autor: dr Magdalena Wojciechowska-Rysiawa
dr Agnieszka Nowak
Czas realizacji: 01.09.2016-31.08.2019
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„Teatralne rewolucje”
Innowacja z języka polskiego z treściami wiedzy o teatrze.
Autor: mgr Anna Lubieniecka
Czas realizacji: 01.09.2016-31.08.2019
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Świat widziany oczami przyrodników”
Innowacja z rozszerzona biologia i chemią.
Autor: mgr Nina Ostrowska
Czas realizacji: 01.09.2016-31.08.2019
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„Być jak Steve Jobs”
Innowacja z informatyki z treściami z zakresu programowania komputerowego.
Autor: Mariusz Jaguścik
Czas realizacji: 01.09.2016-31.08.2019
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^