Kalendarium

LUTY

HASŁO MIESIĄCA – MODA NA POLSKI

DZIAŁANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN
DZIAŁANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

MODA na POLSKI:

– “windowsy” (konkurs indywidualny)

– „windowsy” – zadania z edukacji polonistycznej dla kl. 1-2

– MODA NA POLSKI – konkurs międzyklasowy z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

– polonistyczny zawrót głowy w kl. 1 i 2

– językowy zawrót głowy w kl. OHP

– szkolny etap powiatowego konkursu ortograficznego

– szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii” kl. 1-2

– wystawa lapbooków, lektur w pudełku i plakatów do lektur obowiązkowych

– konkurs na najciekawszy lapbooków

A. Kożuchowska

nauczyciele poloniści

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

18-22.02.2019

 

Walentynki SU + opiekun samorządu 14.02.2019
DZIEŃ KOTA – dla dzieci z kl. 0-2 I. Szulawska, zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 16.02.2019
Podsumowanie projektu „Szkoła Młodych Patriotów” L. Kłos 19.02.2019
Wyjście do kina MUZA w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (7a, 7c, 8e, 3b, 3g, 3h) I. Saganowska 19.02.2019
DZIEŃ DINOZAURA – dla dzieci z kl. 0-2 I. Szulawska, zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 26.02.2019
„Miś czytelnik” – akcja promująca czytelnictwo wśród uczniów kl. 0-2 I. Szulawska, zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej luty
Grammatikmeister – mistrz gramatyki języka niemieckiego – konkurs A. Grygielewicz 27.02.2019
Młodzież zapobiega pożarom – konkurs powiatowy S. Rybiński luty
„Macierzanka” – konkurs powiatowy przyrodniczy S. Rybiński luty
Warsztaty antydyskryminacyjne dla kl. VII Marzena Grzyb luty
Lekcja żywej przyrody dla dzieci klas I, II i zerówki zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej luty
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNE

Bal karnawałowy dla kl. 0-2 – godz. 16-18

Dyskoteka ostatkowa – walentynkowa dla kl. 7,8 i 3 gimn. – godz. 19-21

Firma fotograficzna – zdjęcia klasowe, grupowe;

U. Ćwiek,

B. Czerwińska kl. 8a

nauczyciele dyżurujący na dyskotece

18.02.2019

ARCHIWUM