Opinie rodziców, uczniów

Jestem matką autystycznego chłopca , który uczęszczał do klasy integracyjnej Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowieckim.

Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, iż szkoła ta jest miejscem niezwykle przyjaznym dla młodzieży zdrowej jak i niepełnosprawnej. Dyrektor Gimnazjum pan Grzegorz Wyszogrodzki nie bał się wyzwań i “szeroko otworzył drzwi” dla niepełnosprawnych uczniów, tworząc klasy integracyjne. Mój autystyczny syn został w szkole otoczony profesjonalną opieką i życzliwością całego personelu.

Przez okres edukacji gimnazjalnej dzieci specjalnej troski miały zapewnione dodatkowe zajęcia terapeutyczne, które wspomagały ich rozwój edukacyjno – społeczno -emocjonalny.

Jestem pełna uznania dla dyrekcji szkoły i całego grona pedagogicznego , którzy kładli duży nacisk na uczenie młodzieży tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych.
Uważam ,że Gimnazjum Miejskie Nr 2 to miejsce, gdzie uczniowie mogą czuć sie bezpiecznie, a priorytetem dla szkoły jest ich wszechstronny rozwój.

Ewa Cacko, mama

*************************************************************************************************

Kamil, mój syn, był uczniem klasy integracyjnej Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim w latach 2009-2011.

Kamil przez cały okres nauki w tej szkole był dzieckiem, które z zadowoleniem uczęszczało na zajęcia. Znajdował się pod bardzo profesjonalną opieką całego grona pedagogicznego. Jako dziecko z orzeczeniem z Poradni Pedagogicznej miał program dostosowany do swoich możliwości.

Lidia Podstawka, mama

*************************************************************************************************

Do szkoły chodziłem z chęcią, miałem pomoc nauczyciela na wszystkich godzinach lekcyjnych. Byłem motywowany do nauki przez ciągłe wspieranie mnie. Bardzo lubiłem wszystkich nauczycieli. Cieszyłem się z dodatkowych zajęć, które pomagały mi pogłębiać swoje możliwości. Bardzo żałuję, że musiałem opuścić tę szkołę i iść do innej.

Kamil Podstawka, absolwent gimnazjum

*************************************************************************************************

“Tu jest zupełnie inna atmosfera, inne życie . W tej szkole czułam się zaopiekowana”.

Ania, absolwentka

*************************************************************************************************

Jesteśmy rodzicami Marcina Reczka, który uczęszczał do Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim w latach 2006-2009 do klasy integracyjnej. Syn był objęty profesjonalną opieką zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i zajęć dodatkowych: muzykoterapii, integracji sensorycznej i innych. Marcin ze względu na swoją chorobę (autyzm) sprawiał wiele trudności, jednak nauczyciele wykazywali dużo cierpliwości i wyrozumiałości. Syn czuł się w tej szkole bezpiecznie.

W/w placówka spełniała nasze oczekiwania jako rodziców, zarówno pod kątem edukacji jak i bezpieczeństwa.

Małgorzata i Cezary Reczek