Jesteśmy SZKOŁĄ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Szkoła Równego Traktowania29 maja 2015r. w Sejmie RP nasze gimnazjum reprezentowane przez panią Marzenę Grzyb z rąk pani wicemarszałkini Wandy Nowickiej otrzymało tytuł Szkoły Równego Traktowania. Tym samym zakończyliśmy nasz projekt edukacyjny „Różny, ale nie gorszy”, którego szkolnym koordynatorem była pani Lilla Kłos. Projekt ten był częścią ogólnopolskiego projektu „Szkoła Równego Traktowania” realizowanego pod patronatem Centrum im. Profesora  Bronisława Geremka. Główny cel naszego projektu, jakim było propagowanie postaw i zachowań antydyskryminacyjnych w środowisku szkolnym, jak i lokalnym, zrealizowaliśmy poprzez odpowiednio przygotowane lekcje wychowawcze, warsztaty antydyskryminacyjne, pisanie Kodeksu Równego Traktowania, wydanie Jednodniówki oraz organizację spotkania integracyjnego pod hasłem „Wieczór talentów”. Jesteśmy przekonani, że podjęte działania wzmocniły w nas postawy równości i poszanowania godności osób niepełnosprawnych.