Witajcie w szkole!

1 września powitaliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie klas VII i VIII spotkali się (z podziałem na roczniki) w hali gimnastycznej, by rozpocząć nowy etap w swoim życiu. Na początku do uczniów przemawiał pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki, który zachęcał ich do wyznaczenia sobie celu działania już teraz, aby wiedzieli, gdzie dążyć i jak postępować, by plan zrealizować. Pan dyrektor zachęcał też młodzież, by starała się brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Później była część artystyczna przygotowana przez kl. 8b i 8c oraz wychowawców – panią Joannę Sułek i pana Tomasza Rutę. Życzymy wszystkim, żeby to był  bardzo dobry rok szkolny, pełen spełnionych marzeń, realizacji zamierzeń i niejednego sukcesu na miarę możliwości każdego ucznia!