Szczepienia uczniów powyżej 12. roku życia

Od września rusza w szkołach akcja szczepień dla uczniów od 12. roku życia. Przekazujemy Państwu następujące materiały:

  1. List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczepień nieletnich uczniów. – List MEiN w sprawie szczepień
  2. List Fundacji “Rodzice szkole” w sprawie szczepień. – List_w_sprawie_szczepien_przeciwko_COVID-19_-_Fundacja____Rodzice_Szkole___
  3. Materiały edukacyjne, w których znajdą Państwo dane naukowe dotyczące szczepień. – Szczepienia_-_profilaktyka_choróba_zakaźnych_Materiały_edukacyjne
  4. Wzór deklaracji szczepienia dziecka lub członka rodziny – w ramach akcji zaszczepieni mogą być uczniowie od 12. roku życia oraz członkowie ich rodzin. – Deklaracja_na_szczepienia
  5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem nieletniego. – Kwestionariusz_wstepnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepelnoletniej_przeciw_COVID-19

Konferencja dla rodziców w sprawie szczepień będzie dostępna od 3 września od godz. 18.00 pod linkiem:

https://youtu.be/dv6RCNwlYKk.

Zachęcamy, by z materiałami zapoznali się rodzice, uczniowie i nauczyciele. Akcja szczepień przebiegać będzie według następującego harmonogramu:

  • W ciągu pierwszego tygodnia września prowadzić będziemy w szkole akcję informacyjną – odbędą się zajęcia z uczniami na temat szczepień oraz spotkania z rodzicami uczniów kl. 7-8 w tej sprawie.
  • W drugim tygodniu września zbierać będziemy od rodziców deklaracje w sprawie zgłoszenia dziecka lub członka rodziny na szczepienie. Bardzo prosimy o przekazywanie deklaracji do wychowawców najpóźniej do 9 września.
  • W trzecim tygodniu września w szkole lub w punkcie szczepień zorganizowane zostaną szczepienia. Zgłoszone dziecko musi posiadać wypełniony i podpisany przez rodzica kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego.