Projekt “Matematyczne paluszki w edukacji przedszkolnej-klasa autorska”

Uczniowie grupy 0a pod opieką p. Kingi Frączkowskiej i p.Eweliny Frankiewicz uczestniczą w autorskim programie, opierającym się na rozwijaniu umiejętności matematycznych u dzieci. Już we wrześniu zauważono,  że dzieci mają ogromną chęć uczenia się rzeczy ponadprogramowych z edukacji polonistycznej, przyrodniczej i właśnie matematycznej. Wśród uczniów kl.0a jest grupa dzieci, które potrafią biegle wykonywać różne zadania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Widząc jak duże jest zaangażowanie dzieci w naukę wychowawczynie wpadły na pomysł zrealizowania programu autorskiego z edukacji matematycznej. Program by był efektywny jest prowadzony i badany w sposób niejawny. Same dzieci nie wiedzą  o tym, że są uczone w innowacyjny sposób.

Projekt matematyczny z grantu mBanku autorstwa p. Eweliny Frankiewicz i program autorski p. Kingi Frączowskiej zostały docenione przez Fundacje mBank. O czym można więcej poczytać na stronie mBanku https://www.mbank.pl/informacje-dla-klienta/grupa-mbanku/post,9317,blisko-56-tys-zlotych-na-edukacje-matematyczna-w-styczniu.html?fbclid=IwAR0jNO_hWxJiZmIMefTORCP4KcbKPszGmggqOtHnsGtkqmDbPeTqamDufXE

Realizując program nauczycielki chcą zaszczepić w najmłodszych czerpanie radości z matematyki, uświadomić ich, że matematyka obecna jest w naszym codziennym życiu. Jednym z zadań projektu jest także ścisła współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, poprzez zorganizowanie wycieczki połączonej z wykładem matematyki, udział w konkursie matematycznym dla 6-latków “Żyrafka” oraz prowadząc badania naukowe przez jedną z wychowawczyń oddziału 0a i jednocześnie nauczycielkę akademicką UPH p. Kingę Frączkowską wchodzącą także w skład zespołu badawczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.