Zawsze jest jakieś wyjście

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej  pomocy  psychologicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z  Fundacją Drabina Rozwoju uruchomiło poradnię on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Poradnia    on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką   pomoc zapewniają. Portal poradni on-line wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne zabezpieczające politykę prywatności. W okresie  pandemii duża grupa  dzieci, rodziców  i   nauczycieli wymaga  natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni on-line profili   poradni   psychologiczno-pedagogicznych wraz  ze  specjalistami daje szansę na szybkie  dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Więcej szczegółów na stronie : https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/#0