Webinarium dla RODZICÓW

Szanowni Państwo, informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu:
Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych
przez ekspertów tematycznych.
Oto tematyka webinarów dla rodziców:
1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.21.01.2021r. godz.18.00
2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online. – 11.02.2021r. godz.18.00
3. Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?25.02.2021r. godz.18.00

Czas trwania każdego spotkania online – ok. 40 minut. Linki do spotkań będziemy Państwu udostępniać przez bezpośrednie wiadomości w dzienniku elektronicznym. Link do pierwszego webinarium już został do Państwa przesłany. Zachęcamy do udziału w spotkaniach.