Literacki SMS – ogólnopolski konkurs dla kl. 7-8

Stwórz literacką wypowiedź składająca się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie aforyzmu, sentencji, wiersza, rady, złotej myśli, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Jeden uczestnik zgłasza tylko jeden literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły. Teksty wraz z powyżej wymienionymi danymi  należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: http://literacki-sms.blogspot.com/ do dnia 5 marca 2021 r. Teksty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną nie biorą udziału w konkursie.  Za pośrednictwem formularza elektronicznego uczestnik potwierdza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną (na podany w formularzu adres e-mail szkoły) lub telefoniczną (na podany w formularzu nr telefonu szkoły) nastąpi do dnia 12 marca 2021 roku. Ocenie jury podlegać będą: trafność i uniwersalna wymowa tekstu, oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.). Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane. Zachęcamy do literackiego sms-owania. Szczegółowych wyjaśnień i ewentualnie pomocy autorom literackich sms-ów udzielają nauczyciele języka polskiego. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.