ZMIANY w egzaminie ósmoklasisty 2021

Uwaga uczniowie klas ósmych i rodzice uczniów klas ósmych!

Egzamin ósmoklasisty 2021 będzie nieco zmieniony. Zostanie on przeprowadzony w oparciu o wymagania egzaminacyjne zatwierdzone przez MEN 16 grudnia 2020r. Zmiany będą dotyczyły także ilości punktów oraz zadań do rozwiązania na egzaminie. Nie ulega zmianie termin ani czas przeprowadzania egzaminów. Zachęcamy do zapoznania się z infografikami zamieszczonymi poniżej oraz wymagania egzaminacyjnymi. Do końca grudnia na stronie CKE będzie można znaleźć zmienione informatory, a w marcu CKE zapowiada przygotowanie arkuszy do egzaminu próbnego. Zmiany dotyczą TYLKO obecnych ósmoklasistów.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE