1000 książek dla szkół-walczymy nadal

Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski naszej szkoły serdecznie zachęcają wszystkie klasy do wzięcia udziału w rywalizacj na słuszny cel. Przedmiotem konkursu Challenge jest oddanie przez każdą z klas jak największej ilości głosów na SP nr 3 w konkursie Empik – “1000 powodów by czytać” w okresie od 24.11 do 2.12. Każdy uczestnik ma obowiązek codziennego gromadzenia pozyskanych screenów / zdjęć. Zrzut z ekranu powinien zawierać aktualną liczbę głosów tuż po oddaniu głosu. Natomiast uczniowie codziennie przekazują do przewodniczących klas lub osoby wyznaczonej, a w przypadku klas młodszych do wychowawców lub przedstawicieli trójek klasowych tylko ilość pozyskanych głosów w danym dniu. Po każdym dniu przewodniczący klas lub osoby wyznaczone przekazują ilość głosów zebranych w swojej klasie do samorządu uczniowskiego. Na zakończenie konkursu tj. w dniu 4 grudnia b.r. samorząd uczniowski przekazuje łączne wyniki z każdej klas do prezydium Rady Rodziców. Nagrodą w konkursie dla obu grup wiekowych tj. klasy 0-3 i klasy 4,7 – 8 jest wyjście integracyjne zwycięskich klas z dyrekcją szkoły na pizzę ufundowaną przez Radę Rodziców.

szczegóły w załączonym regulaminie  Reulamin