Dzień Tolerancji w najmłodszych grupach naszej szkoły

16 listopada grupa 0c obchodziła Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Hasło przewodnie tego dnia brzmiało: „Jesteśmy różni, ale tacy sami – wszyscy jesteśmy przyjaciółmi”. Na początku zajęć dzieci wysłuchały opowiadania Barbary Szelągowskiej pt. ”Niby tacy sami, a jednak inni”.  Rozmawialiśmy na temat odmienności, pozytywnych i negatywnych postaw oraz uczuć. Następnie przedszkolaki poznały mieszkańców innych krajów. Zauważyły, że ludzie na całym świecie różnią się od siebie: językiem, wyglądem, kolorem skóry, ubiorem. Wykonaliśmy również pracę plastyczną pt.: “Dzieci z różnych stron świata”. Promocja tolerancji miała na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych, poszanowania cudzej godności i uwrażliwienia na uczucia innych.