ZMIANY OD PONIEDZIAŁKU

Zgodnie z decyzją rządu od poniedziałku (26.10)  klasy 0-3 pracują stacjonarnie, w szkole, bez zmian, a klasy 4-8 przechodzą na dwa tygodnie na tryb nauczania zdalnego.

W kl. 4-8 lekcje i zajęcia pozalekcyjne będą się odbywały zgodnie z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem zajęć. Lekcje będą prowadzone na platformie Google Classroom MEET. Regulamin lekcji on-line – w załączniku.

Prosimy na bieżąco odczytywać wiadomości ze szkoły wysyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez MSCDN (na zlecenie Kuratorium Oświaty), które miały odbyć się w terminie 27-29 października, odbędą się w innym terminie.

regulamin lekcji on-line SP3