Wpłaty na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice,
Przed nami kolejny – tym razem trudny rok szkolny i kolejny okres, który wymagać będzie od Nas Rodziców wsparcia finansowego i osobistego zaangażowania w życie Szkoły dla dobra Naszych Dzieci. Dzięki naszej pomocy uczniowie Szkoły mogą czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i powiatu, pogłębiać swoje zainteresowania i rozwijać swoje pasje. Licząc na Waszą wielką pomoc w bieżącym roku szkolnym planujemy (w miarę pozyskanych środków finansowych) wspieranie wielu inicjatyw, m.in.:
1) organizację Balu karnawałowego,
2) sfinansowanie zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,
3) sfinansowanie zakupu nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie,
4) sfinansowanie nagród książkowych dla wszystkich uczniów klas III oraz klas 0,
5) sfinansowanie zakupu dyplomów i biretów na pasowanie na ucznia klas I,
6) organizację Dnia Dziecka,
7) sfinansowanie zakupu rekwizytów i strojów teatralnych dla dzieci,
8) sfinansowanie w ramach akcji “CEGIEŁKA na NOWY SZTANDAR” nowego Sztandaru Szkoły,
9) wspieranie Samorządu Uczniowskiego,
10) wypłatę każdej klasie 10% wpłaconych przez rodziców danej klasy funduszy na Radę Rodziców ,
11) nagrodzenie trzech najlepszych klas, które zgromadziły najwięcej na fundusz rady rodziców (średnia wpłata na 1 ucznia) dodatkowym bonem pieniężnym do wykorzystania na potrzeby klasy w wysokości odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł,
12) sfinansowanie zakupu drobnych upominków na zakończenie klas VIII,
13) organizację (dofinansowanie) spotkań autorskich oraz biblioteki,
14) dofinansowanie koncertów, teatrzyków, występów artystycznych i wiele innych.
Informujemy, że na bieżący rok szkolny ustalono sugerowaną składkę roczną w wysokości 100 zł.
Liczymy również na większe wpłaty i darowizny oraz osobiste zaangażowanie w życie Szkoły, za co już teraz serdecznie dziękujemy.
W zależności od Państwa możliwości finansowych, wpłat można dokonać:
– jednorazowo lub w dwóch ratach,
– przelewem na konto Rady Rodziców: 21 9226 0005 0024 5430 2000 0010 (w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa),
– gotówką u Skarbnika Rady Rodziców oraz skarbników trójek klasowych.
Czekamy na Państwa nowe pomysły, propozycje i sugestie dotyczące wsparcia Naszych Dzieci.
Rada Rodziców