Konkurs “Laurka dla Jana Pawła II”

Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami do udziału w konkursie pt. “Laurka dla Jana Pawła II”.

Rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Jana Pawła II, 18.05. obchodziliśmy 100 rocznicę jego urodzin.
11.10 będziemy obchodzić XX już Dzień Papieski.
Pragniemy w tym konkursie przypomnieć rolę papieża Jana Pawła II, naszego Rodaka i Patrona naszej Szkoły, jako wielkiego patrioty i pielgrzyma.
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas 1-3 naszej szkoły.

1.Technika:
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej, lub w formie decoupage. Format prac: A4.

2.Głównymi kryteriami oceniania prac będą:
walory artystyczne, pomysłowość, kompozycja, a także estetyka wykonania.
Praca może być wykonana samodzielnie, lub rodzinnie ( trzeba to zaznaczyć na odwrocie ).

3.Termin składania prac:
Prace należy złożyć do 9.10.2020 i przekazać ją nauczycielowi religii.

Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.

Nauczyciele religii