KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Uczniowie klas IV-VIII mogą przystąpić do konkursów przedmiotowych organizowanych przez MSCDN w Warszawie na zlecenie Kuratora Oświaty. W tym roku zostaną przeprowadzone konkursy z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • matematyka
 • język hiszpański
 • język rosyjski
 • język angielski
 • historia
 • fizyka
 • biologia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • chemia

Programy merytoryczne do każdego konkursu można znaleźć na stronie:

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=470

Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest wyrażona pisemnie zgoda rodzica. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursów, harmonogram ich przeprowadzania na etapie szkolnym oraz wzór zgody rodzica:

Regulamin_konkursow_przedmiotowych__MSCDN_ Zalacznik_nr__1_1__-_

Harmonogram_etap_szkolny(1) Zalacznik_nr_2_-_

Oswiadczenie_rodzicow_lub_prawnych_opiekunow_

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.