Grafik wydawania obiadów uczniom klas 1-3

W załączeniu przekazujemy grafik wydawania obiadów dla uczniów klas 1-3.

Klasy, które zostały przeniesione ze swojej strefy do innej jedzą obiad zgodnie z dzwonkiem dla swojej strefy.

obiady